Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator: lek. med. CEZARY KUCIŃSKI

Pielęgniarka Oddziałowa: TERESA RUDZIŃSKA

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Telefony:

Ordynator - 89 646 06 45

Pielęgniarki - 89 646 06 25

Liczba łóżek: 16

 

Leczone schorzenia:

  • urazowe (najczęściej: z wypadków komunikacyjnych, z urazów doznanych w gospodarstwie rolnym i w związku z urazami doznanymi przez wczasowiczów; poza tym – choroby o podłożu przeciążeniowym, reumatologicznym, oraz choroby zniekształceniowo – zwyrodnieniowe o innych podłożach),

  • ortopedyczne (najczęściej są to schorzenia stawów o typie choroby zniekształceniowo – zwyrodnieniowej, schorzenia na tle przeciążeniowym).

 

Trafiają do nas Pacjenci, między innymi z urazami kończyn (w tym: kości długich, drobnych kości rąk, drobnych kości stóp i stawów przyległych to tych kości, oraz z urazami kręgosłupa np.: w skutek nieprawidłowego skoku do wody). Leczymy osoby zarówno z kraju jak i zagranicy.

Do najpoważniejszych urazów, jakimi zajmują się nasi Lekarze Specjaliści, można zaliczyć:

  • urazy doznane w wypadkach komunikacyjnych (wielomiejscowe i wielonarządowe),

  • urazy kręgosłupa (odcinka szyjnego i piersiowo – lędźwiowego),

  • schorzenia zwyrodnieniowe kończyn górnych i dolnych.

 

W Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, od trzech lat przeprowadza się również endoprotezoplastyki totalne stawu biodrowego (implantów zastępujących zniszczone powierzchnie stawowe, umożliwiające pacjentom bezbolesny ruch). Wstawiane są ednoprotezy krótko i długo trzpieniowe dla osób w starszym jak i młodszym wieku. W trakcie zabiegów używa się specjalistycznej aparatury, spełniającej wszelkie wymogi nowoczesnej techniki operacyjnej oraz stosuje się  nowoczesne techniki zabiegowe np.: press – fit(panewka endoprotezy mocowana jest na wcisk –press-fit – lub wkręcana do kości udowej). Po zakończonym zabiegu Pacjent przechodzi specjalistyczną rehabilitację. Rocznie, w Oddziale przeprowadzanych jest około 200 tego typu zabiegów.

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wykonuje również wszczepiania protez stawu kolanowego.

Pracujący tu Ortopedzi, są wysokiej klasy specjalistami. Dzięki nowoczesnej aparaturze i wysokim kwalifikacjom personelu, w Oddziale wykonuje się szerokie spektrum zabiegów z zakresu układu kostno – mięśniowego.