Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym

Ordynator: dr n. med. RADOSŁAW GRABYSA

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa EWA DĄBEK

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Telefony:

Lekarze: +89 646 06 55

Pielęgniarki: +89 646 06 26

Liczba łóżek: 36

 

 

 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym dysponuje wykwalifikowaną i specjalistyczną kadrą lekarską. Pełnimy całodobowe dyżury zapewniając opiekę zarówno w planowanych jak i ostrych przypadkach.

Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy usługi medyczne w zakresie:

 • leczenia i diagnozowania chorób układu oddechowego, pokarmowego, oraz moczowego,
 • leczenia i diagnozowania chorób endokrynologicznych,
 • leczenia i diagnozowania cukrzycy.

W diagnozowaniu i leczeniu pacjentów w Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, korzystamy z dostępnych w szpitalu pracowni diagnostycznych:

 • pracowni endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, bronchofiberoskopia),
 • pracowni RTG,
 • pracowni USG.

 

Przeprowadza się również testy marszu i spirometrię.

Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym posiada również całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych.

Profil Kardiologiczny Oddziału Chorób Wewnętrznych specjalizuje się w leczeniu wszystkich postaci chorób   sercowo – naczyniowych, takich jak:

 • choroba wieńcowa serca,
 • niewydolność serca,
 • udar mózgu,
 • zawał serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zator tętnicy płucnej.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym posiada bardzo dobrze rozwiniętą, nowoczesną część diagnostyczną. Dysponujemy:

 • Pracownią Prób Wysiłkowych (możliwość wykonania badania na bieżni i cykloergometrze),
 • Pracownią Holterowską (z Holterem Ciśnieniowym, jak i Holterem EKG),
 • Pracownią Echokardiograficzną (ECHO serca, color - dopler),
 • Posiadamy dostęp do wielorzędowego aparatu tomografii komputerowej.

 

Oddział ze względu na brak pracowni diagnostyki inwazyjnej, współpracuje z innymi ośrodkami w województwie warmińsko – mazurskim, między innymi ze Szpitalem Wojewódzkim w Olsztynie.

 

W oddziale, jak i całym szpitalu prowadzony jest program „Drugie życie” , który służy pozyskaniu społecznej akceptacji dla przeszczepów, jako ratowania ludzkiego życia. Prowadzona  kampania, edukuje ludność w dziedzinie transplantacji. Rozdawane są specjalnie do tego celu przygotowane 'oświadczenia woli', lub tak zwane 'donorcard', w których należy wpisać swoje dane i  podpisać się czytelnie. W ten sposób określa się osobisty stosunek oraz wolę danej osoby w kwestii ewentualnego oddania jej narządów po śmierci do przeszczepu.

Oddział Chorób Wewnętrznych