Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Chorób zakaźnych

Ordynator: dr n. med. PIOTR PAWEŁ KOCBACH

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa MARZENA JURKIEWICZ

Telefony:

Lekarze - 89 646 06 47

Pielęgniarki - 89 646 06 22

Poradnia Chorób Zakaźnych 89 646 06 01

Liczna łóżek: 23

 

Istniejący Ostródzki Oddział Chorób Zakaźnych jest jedynym, który obsługuje centralną i południowo-zachodnią część naszego województwa warmińsko – mazurskiego.

Oddział chorób Zakaźnych mieści się w odrębnym budynku, zgodnie z wymogami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oddział dysponuje 23 łóżkami w salach jedno i dwuosobowych z własnymi węzłami sanitarnymi. W oddziale zatrudnionych jest 2 lekarzy specjalistów chorób zakaźnych oraz 14 pielęgniarek.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie leczenia chorób zakaźnych, odzwierzęcych i pasożytniczych:

  • diagnostyka i leczenie zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w ramach programów lekowych,
  • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekających się biegunek,
  • diagnostyka i leczennie chorób przenoszonych przez kleszcze,
  • diagnostyka i leczenie neuroinfekcji,
  • diagnostyka stanów gorączkowych,
  • diagnostyka i leczenie pacjentów zakażonych wirusem HIV.,
  • profilaktyka poekspozycyjna zarówno zawodowa jak i niezawodowa.

Pacjenci objęci są fachową opieką lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w dziedzinie chorób zakaźnych.

Oddział dysponuje sprzętem niezbędnym do diagnozowania i leczenia pacjentów.

Przy oddziale znajduje się Poradnia Chorób Zakaźnych, Odzwierzęcych i Pasożytniczych oraz Profilaktyki Wścieklizny, która obejmuje swoim nadzorem pacjentów po leczeniu szpitalnym, jak również tych, którzy nie wymagają hospitalizacji, Poradnia Retrowirusowa oraz punkt szczepień przeciwko wściekliźnie. Poradnia promuje zdrowie poprzez propagowanie korzystnych dla zdrowia zachowań oraz profilaktykę chorób zakaźnych. Zachęca do szczepień ochronnych, zwłaszcza, że rejon Ostródy jest jednym z trzech regionów w Polsce, które zalicza się do tak zwanych rejonów ENDEMICZNYCH, gdzie zachorowalność na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu jest bardzo wysoka, szczególnie w okresie letnim. Spowodowane jest to przede wszystkim dużym zalesieniem naszego województwa, w którym to, te dwie choroby stanowią bardzo istotny problem.

W Oddziale są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów V roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.