Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Składanie wniosków i uwag

W trosce o jakość usług świadczonych przez PZOZ w Ostródzie zachęcamy do bezpośredniego przekazywania wniosków, uwag i skarg dotyczących działania szpitala. Składać je można osobiście:

 

- codziennie w godzinach 7.00-14.35 u dyrektor ds. pielęgniarstwa pani Małgorzaty Zalewskiej

- lub w piątki w godzinach 10.00-11.00 u dyrektor ds. medycznych pani Bożeny Szkutnik

 

albo w formie pisemnej, przesyłając na adres szpitala: ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda.