Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Chirurgiczna

Pielęgniarka: REGINA SUCHODOLSKA

Znajduje się na parterze budynku szpitalnego (wejście od strony dawnego Pogotowia). Potencjalnych pacjentów poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która jest usytuowana w tej samej części szpitala, co gabinety poradni - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35. Możliwa jest również rejestracja telefoniczna, nr tel.:  89 544 45 45.

Poradnia Chirurgii Ogólnej:
89 544 45 45

 

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty,

 • PESEL.

 

Poradnia Chirurgiczna cieszy się dużym uznaniem wśród pacjentów. Świadczy usługi medyczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Możliwe jest również uzyskanie porady chirurgicznej odpłatnie, ale tylko poza godzinami przyjęć pacjentów ze skierowaniem.  Szerokie spektrum wykonywanych zabiegów często pozwala na pełne wyleczenie ambulatoryjne, bez konieczności hospitalizacji.

Poradnia świadczy miedzy innymi następujące usługi:

 • konsultacje chirurgiczne,

 • kwalifikacje operacyjne, zabiegi chirurgii ambulatoryjnej:

  • wycięcia guzków skórnych (z badaniem histopatologicznym),

  • usunięcia brodawek i znamion skórnych,

  • zabiegi na wrastających paznokciach,

  • zmiany opatrunków,

  • kontrolę gojenia ran,

 • zabiegi doraźne:

  • opracowanie odleżyn,

  • opracowanie ran,

  • opracowanie oparzeń,

  • nacięcia zmian ropnych.