Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Ambulatorium POZ

Ambulatorium POZ znajduje się w budynku Szpitala, ul. Jagiełły 1 w Ostródzie, na parterze (wejście od strony dawnego Pogotowia).

Czynne jest od godziny 18.00 do 7.00 w dni powszednie, albo całodobowo w sobotę, niedzielę lub święto.

Telefon:   89 646 06 03

Ambulatorium POZ jest miejscem gdzie udzielana jest pomoc doraźna w przypadkach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, które nastąpiło po zamknięciu placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Aby zostać przyjętym w Ambulatorium, nie jest wymagane od Pacjentów, posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczeniowego.

Ambulatorium otacza zgłaszających się do niego pacjentów opieką lekarską na wysokim poziomie.

Leczenie ambulatoryjne nie przewiduje pobytu w szpitalu, lecz nie jest ono wykluczone, w przypadku gdy lekarz dyżurny stwierdzi taką konieczność. Wtedy Pacjent kierowany jest na odpowiedni oddział szpitalny.