Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Apteka Szpitalna

Kierownik: mgr. BARBARA KRUSZEWSKA - KUCZYŃSKA

Telefon:   89 646 06 09

 

Prawo Farmaceutyczne wymaga, aby każdy szpital, liczący powyżej 150 łóżek, zobowiązany jest do posiadania własnej Apteki Szpitalnej. Ostródzki Szpital, hospitalizuje pacjentów w 11 oddziałach na 180 łóżkach i w związku z tym posiada własną Aptekę, która sprawia nadzór nad całokształtem gospodarki lekowej.

Wysoko wyszkolona kadra farmaceutów, odpowiada za bezpieczną i skuteczną farmakoterapię. Pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłową dystrybucją leków z Apteki na oddziały. Sprawdzają również podczas dostawy leków zgodność ich serii, terminy ważności oraz ceny handlowe. Zajmują się także sporządzaniem leków recepturowych, w tym leków przygotowywanych aseptycznie. Współpracują z personelem medycznym szpitala, w celu podejmowania skutecznych, bezpiecznych oraz właściwych decyzji terapeutycznych.

Wszystkie leki znajdujące się w Aptece Szpitalnej, są przechowywane zgodnie ze wszystkimi wymogami (odpowiednia temperatura i wilgotność) nakładanymi przez producentów leków oraz Prawo Farmaceutyczne.

W naszej Aptece obowiązuje tak zwany receptariusz szpitalny. Jest to lista leków i wyrobów medycznych, które Komisja Terapeutyczna zatwierdziła i dopuściła do stosowania. Receptariusz szpitalny jest ważnym źródłem wiedzy o lekach, które uporządkowane zostały w grupy farmakologiczne, oraz ich cenach handlowych.

 

Apteka Szpitalna pracuje w dni powszednie od godziny 7.00 do 14.35.