Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Centralna Sterylizatornia

Nadzór: mgr pielęgniarstwa Iwona Ziniewicz

Telefon: 89 646 06 19

 

Zgodnie z misją naszego Szpitala „Dobro i bezpieczeństwo pacjenta ponad wszystko” i mając świadomość, że w każdym szpitalu o charakterze zabiegowym, sterylizatornia jest miejscem o szczególnym znaczeniu, w marcu bieżącego roku oddano do użytku nowoczesną Centralną Sterylizatornię. Została ona zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568) i wyposażona w sprzęt najwyższej klasy szwajcarskiej firmy Belimed. Zainstalowane urządzenia wyprodukowano zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC i odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 285+A2:2009 oraz posiadają potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE.

Ponadto wdrożenie systemu informatycznego pozwala na nowoczesne zarządzanie obiegiem sterylnych wyrobów medycznych, tworzenie pełnej dokumentacji jałowości produktu i ścisłe rozliczanie kosztów  wytworzenia wyrobu sterylnego dla każdego odbiorcy. Stosowanie podwójnie samoprzylepnych etykiet trójdzielnych z niepowtarzalnym kodem kreskowym pozwala na jednoznaczną identyfikację sterylnego produktu.

W pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni na powierzchni 250 m² są wykonywane procesy: mycia, dezynfekcji, pakowania, sterylizacji, magazynowania i wydawania materiałów medycznych, z których korzysta 11 oddziałów naszej placówki a także odbiorcy zewnętrzni. Procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji są w pełni zautomatyzowane i podlegają pełnej kontroli skuteczności.

 

Sprzęt w jaki wyposażona jest C.S. to między innymi:

  • przelotowe myjnie – dezynfektory do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi do mikrochirurgii, obuwia szpitalnego, kontenerów narzędziowych itp.

  • myjnia ultradźwiękowa  z wymuszonym przepływem pulsacyjnym przystosowana do mycia kaniulowych narzędzi endoskopowych i innych z kanałem o małej średnicy (średnica  zew. od 1 mm do 18 mm )

  • przelotowe sterylizatory parowe i parowo – formaldehydowe z najwyższej klasy sterownikami mikroprocesorowymi  do sterowania procesem sterylizacji i dokumentowania danych (dokumentacja procesów sterylizacji jest tworzona automatycznie w postaci wykresów graficznych i wydruków alfanumerycznych przez dwa niezależne od siebie źródła).

 

Metody mycia i dezynfekcji:

  • programy mycia i dezynfekcji termicznej dla sprzętu odpornego na temperaturę (93°C-95°C)

  • program mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej dla sprzętu nieodpornego na temperaturę (60°C-65°C)

 

Metody sterylizacji:

  • sterylizacja parowa (134°C i 121°C) do instrumentów na tacach lub w kontenerach, tekstyliów, produktów porowatych, produktów z gumy, pojedynczych narzędzi

  • sterylizacja niskotemperaturowa w temperaturze 60°C dla materiałów nieodpornych na temperaturę sterylizacji parowej

 

Personel obsługujący C.S. jest wysoko wyszkolony w dziedzinie obsługi urządzeń, postępowania ze sprzętem i materiałami, które trafiają do sterylizatorni oraz przestrzegania reżimu sanitarnego.

Łącząc zaangażowanie i świadomość pracowników C.S. z nowoczesną i zaawansowaną technologią a także stosując System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dajemy gwarancję wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych co pozwala na redukowanie ryzyka zakażeń podczas zabiegów  i zapewnienia bezpieczeństwo epidemiologicznego pacjenta.

Godziny pracy Centralnej Sterylizatorni

Poniedziałek – piątek od godz. 7:00 do godz. 19:35