Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Ratownictwo Medyczne

Kierownik: lek. med. WALDEMAR PAWŁOWSKI

Pielęgniarka Oddziałowa: JADWIGA PRZYTOMSKA

specjalilsta w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Telefon:

Izba Przyjęć - 89 646 06 14

 Pielęgniarka Oddziałowa - 89 646 06 14

 Ambulatorium POZ - 89 646 06 03

 

Oddział Ratownictwa Medycznego działa 24 godziny na dobę. Wyjeżdża do pacjentów z różnymi rodzajami chorób lub urazów ciała, które stanowią nagłe zagrożenie dla zdrowia lub życia. Specjalistycznie wyszkolony zespół lekarzy i ratowników medycznych udziela wczesnej, natychmiastowej pomocy wszystkim pacjentom, którzy znaleźli się w wyżej opisanej sytuacji.

Oddział Ratownictwa Medycznego posiada trzy (nowe, kupione w zeszłym roku) karetki: dwie podstawowe i jedną specjalistyczną, zaopatrzone w nowoczesny sprzęt  niezbędny do ratowania życia ludzkiego i udzielania pomocy poza terenem szpitala, spełniający wszystkie wymagania NFZ. Obsadę karetek stanowi wysoko wyszkolona, specjalistyczna kadra lekarska oraz ratownicy medyczni, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, tak aby godnie uczestniczyć w procesie ratowniczym.

 

Personel wchodzący w skład karetki:

 • specjalistycznej: dwóch ratowników medycznych + lekarz,

 • podstawowej: trzech ratowników medycznych lub dwóch ratowników medycznych + kierowca.

 

Nasz Oddział Ratowniczy posiada również karetkę transportową, która służy do przewożenia pacjentów: z domu do szpitala i odwrotnie, realizuje transporty międzyszpitalne, transportuje krew.

Oddział Ratowniczy obejmuje swym zasięgiem miasta: Ostródę i Gierzwałd oraz gminy: Ostróda, Miłomłyn, Grunwald, Dąbrówno.

 

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się bezpośrednio do

Szpitalnej Izby Przyjęć?!

 

Wezwanie Pogotowia ratunkowego lub udanie się do Szpitalnej Izby Przyjęć powinno odbywać się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą spowodować istotny uszczerbek na zdrowiu!

Może je sugerować pojawienie się między innymi jednego z poniższych objawów:

 • zaburzenia świadomości,

 • utrata świadomości,

 • nasilone duszności,

 • zaburzenia rytmu serca,

 • ostry ból w klatce piersiowej, pojawiający się nagle,

 • rana, będąca efektem urazu,

 • porażenie prądem,

 • gwałtownie postępujący poród,

 • udar cieplny,

 • nieustające wymioty z domieszką krwi,

 • oparzenia ciała, rozległe,

 • nasilające się, ostre reakcje uczuleniowe (duszności, wysypka, obrzęk ciała) w skutek ukąszenia lub użądlenia przed jadowite owady/zwierzęta, zażycia leku lub innej substancji pokarmowej,

 • upadek z dużej wysokości,

 • ostry, nagły ból brzucha,

 • urazy kończyny dolnej, które uniemożliwiają poruszanie się.

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, w celu ustalenia diagnozy i podjęcia leczenia.

 

Wezwanie Pogotowia nocą powinno zachodzić wtedy, gdy:

 • mamy racjonalne podejrzenia, że oczekiwanie do rana, na otwarcie przychodni rodzinnej, może niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby oraz nasz stan zdrowia,

 • środki domowe oraz leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy nasilających się objawów.

 

Ciekawostki:

http://szpital-ostroda.pl/zloty-medal-ratownika-medycznego

http://szpital-ostroda.pl/zajecia-dla-mlodziezy-z-zpswr-z-ratownikami

Galeria związana z ratownictwem medycznym szpitala