Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Prób Wysiłkowych

Znajduje się w budynku szpitalnym, ul. Jagiełły 1 w Ostródzie – pierwsze piętro, w Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym.

Badania wykonywane są po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pacjenta w Poradni Prób Wysiłkowych.

Rejestracja na wykonanie badania w Pracowni, osobiście w godzinach pracy lub telefonicznie pod numerem:  89 646 0654.

 

Dokumenty wymagane podczas rejestracji:

  • skierowanie od lekarza, specjalisty lub rodzinnego,

  • ważny dokument ubezpieczenia,

  • dokument z numerem PESEL.

 

Pracownia wykonuje badania komórkom wewnętrznym szpitala i pacjentom posiadającym skierowanie od lekarzy współpracujących z naszą placówką. Osoby nie posiadające skierowania lub ze skierowaniem z gabinetów prywatnych zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wykonane badanie – cennik dostępny na miejscu.

Pracownia Prób Wysiłkowych specjalizuje się w diagnostyce chorób serca i układu krążenia.

 

Badania świadczone przez pracownię:

  • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cyklometrze rowerowym z monitorowaniem zapisu EKG,

  • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej z pomiarem zużycia tlenu i oceną zaburzeń metabolicznych,

 

Sposób przygotowania do badania:

  • w dniu badania pacjenci powinni być na czczo, tzn.: nie powinni jeść, pić płynów i palić papierosów,

  • w dniu badania, osoby przyjmujące leki, powinny je zażyć według zaleceń lekarza, kierującego na badanie wysiłkowe.