Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Dokumenty do pobrania

Regulamin Organizacyjny

Uchwała Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A. w sprawie wprowadzenia Organizacyjnego

 

 

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy wynika  COVID-19.

Druk Oświadczenia DOC

Druk Oświadczenia PDF

 

Regulamin Pracy

Uchwała Prezesa Zarządu PZOZ w Ostródzie S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Załącznik do Uchwały Prezesa Zarządu PZOZ w Ostródzie S.A.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy - Regulamin Pracy

Uchwała Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Uchwała Prezesa Zarządu PZOZ w Ostródzie S.A. o wprowadzeniu Regulaminu ZFŚS

Załącznik do Uchwały Prezesa Zarządu PZOZ w Ostródzie S.A. o wprowadzeniu Regulaminu ZFŚS

 

Oświadczenie w sprawie świadczenia usług zdrowotnych w innym podmiocie

Wydrukowane i podpisane oświadczenie prosimy dostarczyć do Działu Kadr lub po zeskanowaniu przesłać na adres

Oświadczenie

 

Skierowanie na staż kierunkowy do Szpitala w Ostódzie S.A

Skierowanie na staż

 

Uchwały

Uchwała nr 20

Uchwała nr 22

Uchwała nr 28