Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Kalendarium dni związanych ze zdrowiem

PROMOCJA ZDROWIA

 

Zdrowie, według definicji ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania. Zdrowie zależy od czterech grup czynników określonych w 1973 roku przez Lalonda jako tzw. pola zdrowotne. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne) czy zachowania seksualne.

 

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego utrzymanie  i poprawę.

 

 

KALENDARIUM DNI ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM

 

STYCZEŃ

 • Druga niedziela stycznia – gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • 26 stycznia – Polski Dzień Transplantacji – obchodzony 26 stycznia, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.

 • Ostatnia niedziela stycznia – Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd; Światowy Dzień Trędowatych, – święto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety i dziennikarza Raoula Follereau jest obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia w około 150 krajach na świecie. Jest okazją do zwrócenia uwagi świata, szczególnie bogatej jego części, na problem ludzi chorych na trąd
  i wyrażenia solidarności z nimi.

 • Ostatni tydzień stycznia – Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy

 

 • LUTY
  4 lutegoMiędzynarodowy Dzień Walki z Rakiem; Dzień Rakaświęto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO
  w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem.

 • 11 lutego Światowy Dzień Chorego – ustanowił go Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego
  z 13 maja 1992 r. Jednocześnie wyznaczył na obchody Dnia Chorego dzień 11 lutego, w którym Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Obchodzony od 1993 roku.

 • 14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę – polskie święto przypadające corocznie 14 lutego w Dzień Świętego Walentego. Święty Walenty jest bowiem patronem nie tylko zakochanych, ale i osób chorych na padaczkę (epilepsję, tzw. chorobę świętego Walentego).

 • 14 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa – organizowany przez ICCCPO (International Confederation of Childhood Cancer Parent) w zespół z UICC i koncernem farmaceutycznym Sanofi-Aventis

 • 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją święto ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

 

MARZEC

 • 18 marca – Europejski Dzień Mózgu – po raz pierwszy w Europie Dzień Mózgu obchodzono 18 marca 1998 roku. Celem jest przede wszystkim propagowanie wiedzy o mózgu. Poza tym informowanie społeczeństwa o roli badań układu nerwowego. W tym celu właśnie organizowane są liczne prelekcje
  i kampanie edukacyjne.

 • Drugi czwartek marcaŚwiatowy Dzień Nerek Światowy Dzień Nerek – doroczna impreza promocyjno-oświatowa polegająca m.in. na przeprowadzaniu badań profilaktycznych nerek, happeningów, publicznych odczytów, konferencji prasowych oraz akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca.

 • Trzecia niedziela marcaŚwiatowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych – został ogłoszony przez Światową Organizację Pracy w 1956 roku. Stało się to po tragedii górniczej 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w miasteczku Marcinelle w Belgii. Tragedia ta stała się impulsem dla Międzynarodowej Organizacji Pracy, aby dla ulegających wypadkom ludzi pracy ustanowić Międzynarodowy Dzień Inwalidów (drugi człon nazwy dodano wiele lat później). Prawdopodobnie jest to najstarsze święto poświęcone osobom niepełnosprawnym. Ma ono przypomnieć społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią, i skłonić do refleksji nad ich bytem i funkcjonowaniem na co dzień

 • 24 marca – Światowy Dzień Walki z Gruźlicą – przypada w rocznicę odkrycia przez Roberta Kocha bakterii odpowiedzialnej za tę chorobę. Niemiecki uczony opublikował wyniki swoich badań nad prątkiem gruźlicy 24 marca 1882 roku. Od tego momentu, przez następne 100 lat postęp medycyny pozwolił na znaczne opanowanie choroby, która od XVII wieku dziesiątkowała mieszkańców Europy. W 1921 roku po raz pierwszy zastosowano u ludzi szczepionkę na gruźlicę (BCG), a w 1946 roku wprowadzono pierwszy lek. Jednak od lat 80. ubiegłego wieku gruźlica ponownie stała się poważnym problemem zdrowotnym w wielu krajach na świecie. Z badań przeprowadzonych przez WHO wynika, że utajone zakażenie bakterią wywołującą gruźlicę występuje u blisko 1/3 światowej populacji. Statystycznie jedna na dziesięć z tych osób zachoruje na gruźlicę. W ostatnim czasie znacznie nasiliła się częstotliwość występowania opornych na działanie leków postaci choroby, które, z kolei, mają tendencję do ewoluowania w odmiany jeszcze bardziej .

 • Pierwszy poniedziałek poprzedzający Wielkanoc Ogólnopolski Dzień Trzeźwościobchodzony jest w ramach zwrócenia uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń z tego wynikających.

 

 • KWIECIEŃ
  7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowiaświęto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia,
  w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

 • 11 kwietnia Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona – 11 kwietnia to data urodzin londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia. W roku 1997 Europejskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona, działając przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosiło Kartę Praw Osób Chorych na Chorobę Parkinsona.

 • 17-24 kwietnia Tydzień dla Serca. Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów
  i hospitalizacji na świecie. W Polsce choroby układu krążenia są przyczyną aż 46% zgonów. To jeden
  z najgorszych wyników w Europie.

 • 22 kwietnia Dzień Ziemi; Światowy Dzień Ziemi – dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku. Celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

 • 25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasemświęto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie, i zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska. Po raz pierwszy było obchodzone w roku 1995 przez Ligę Niedosłyszących. Obchody tego dnia w Polsce zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000.

 • 28 kwietnia Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracyświęto proklamowane
  w 2003 roku przez
  Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC).

 

 • MAJ
  5 maja – Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnychświęto zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym[. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Obchodzony jest także Dzień Godności Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną
  . Lokalnie można spotkać inne terminy. Podwójne święto jest okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier z którymi wciąż się borykają

 • Pierwszy wtorek maja – Światowy Dzień Astmy – ustanowiony przez Globalną Inicjatywę na Rzecz Astmy Światowy w 1998 roku. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie społecznej uwagi na narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny jakim staje się astma na całym świecie.

 • 8 majaŚwiatowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – ustanowiony w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża i pierwszego laureata Pokojowej Nagrody Nobla
  (w 1901 r.). Obchodzony jest w 192 państwach na całym świecie jako największe święto humanitaryzmu. Tradycyjnie w tym dniu zaczyna się również
  Tydzień PCK. W całym kraju w ramach obchodów odbywają się: kwesty, spotkania młodzieży, festyny, akcje poboru krwi, akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, układanie znaku Czerwonego Krzyża, dekorowanie znakiem Czerwonego Krzyża przechodniów i osób publicznych, uroczyste spotkania z pracownikami, wolontariuszami i darczyńcami Polskiego Czerwonego Krzyża.

 • 8 maja – Dzień Położnej – dzień, w którym położne w Polsce obchodzą swoje święto to rocznica urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau (jako więzień nr 41335), pełniła tam funkcję położnej.

 • 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Tego dnia bowiem we Florencji urodziła się najsłynniejsza na świecie pielęgniarka – Florence Nightingale, uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa ( w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

 • 18 maja – Światowy Dzień Rodziny; Międzynarodowy Dzień Rodzinświęto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. w rezolucji nr 47/237. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

 • 22 maja Światowy Dzień Walki z Otyłością – z inicjatywy WHO i Europejskiej Konferencji Ministerialnej
  w sprawie Walki z Otyłością;
  Europejski Dzień Walki z Otyłością obchodzony jest od 2010 roku 22 maja.

 • Trzecia niedziela maja – Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS organizowany
  z inicjatywy międzynarodowej organizacji International AIDS Candlelight Memorial. Pierwsze obchody odbyły się w 1984 r.

 • 31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu – organizowany jest przez Światową Organizację Zdrowia od 1988 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. W Polsce obchody tego dnia organizowane są rok rocznie od 1991. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej na temat zdrowotnych następstwach używania tytoniu, zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia bez dymu tytoniowego.

 • 26 maja – 1 czerwca – Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią – jego celem jest propagowanie i wspieranie karmienia piersią. Obchodzi go ponad 120 krajów.

 

CZERWIEC

 • 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

 • Święto zostało ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

 • 26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii – 7 grudnia 1987 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób Zgromadzenie dało wyraz swojej determinacji
  w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu narkomanii.

 • 27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – w Polsce, za zgodą Federacji, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków organizuje obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w rocznicę odkrycia insuliny.

 

SIERPIEŃ

 • 1-7sierpnia – Światowy Tydzień Karmienia Piersią – od 1 do 7 sierpnia, w ponad 170 krajach, trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powtarza swój apel do instytucji związanych ze zdrowiem i pracowników służby zdrowia o wprowadzenie 10 kroków, które pomogą matkom karmić piersią, poprawią zdrowie dzieci i ich szanse na przetrwanie.

 

 • WRZESIEŃ
  9 września – Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego); Dzień Świadomości FASD święto mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej.

 • 14 września – Dzień Chorych na Schizofrenię święto obchodzone od 2003 roku, z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom (IASP), które jest w oficjalnym związku ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Co roku IASP, we współpracy z WHO, wykorzystuje ten dzień, by zwrócić uwagę na samobójstwa jako na najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw
  i wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się
  myśli samobójcze.

 • Drugi wtorek września – Dzień Chorych na Schizofrenię – organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Uświadomienie społeczeństwu istoty tego problemu zdrowotnego pozwoli na większą tolerancję wobec chorych na schizofrenię, zwiększenie ich szans na naturalne funkcjonowanie w społeczeństwie, aktywizację zawodową oraz rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego

 • Druga sobota września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – święto ustanowione przez organizację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest dniem, w którym na całym świecie mówi się o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie.

 • 21 – Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera; Światowy Dzień Zapobiegania Chorobie Alzheimera; Światowy Dzień Choroby Alzheimera – na świecie jest ponad 11 milionów chorych na chorobę Alzheimera, w Polsce jest ich ponad 200 tysięcy. Szacuje się, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa w ciągu 25 lat liczba chorych podwoi się. Dzień ten obchodzony jest od 1994 r. w około 70 krajach.

 • Trzecia niedziela września Europejski Dzień Prostatydzień ten został ustanowiony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne w 2006 roku. Jego zadaniem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego .

 • Ostatnia niedziela września – Międzynarodowy Dzień Niesłyszących; Światowy Dzień Głuchego
  święto ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych wieńczące przedłużony później do pełnego tygodnia Międzynarodowy Tydzień Głuchych upamiętniający powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku. Celem jest zwrócenie uwagi polityków, władz, opinii publicznej i mediów na problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich prawa, osiągnięcia oraz ich obawy w codziennym życiu, m.in. przed dyskryminacją. W Polsce obchody organizuje Polski Związek Głuchych.

 • Ostatnia niedziela września Światowy Dzień Serca – głównym Organizatorem Światowego Dnia Serca jest Światowa Federacja Serca z siedzibą w Genewie skupiająca 6 organizacji kardiologicznych o zasięgu kontynentalnym, 53 narodowe Fundacje Serca i 81 Towarzystw Kardiologicznych krajów z całego świata,
  w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Światowy Dzień Serca ma za zadanie zdopingować ludzi na całym świecie do prowadzenia zdrowego trybu życia, a w szczególności do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i kontrolowania wagi swojego ciała, oraz rzucenia palenia. Zdrowy styl życia znacznie redukuje ryzyko chorób a według najnowszych badań efekty mogą być już widoczne po 6 tygodniach. Światowy Dzień Serca jest najważniejszą organizowaną przez Światową Federację Serca imprezą, mającą na celu zwiększenie świadomości publicznej oraz promocję środków zapobiegawczych prowadzących do zmniejszenia ilości chorób sercowo-naczyniowych.

 • 22 września – Europejski Dzień bez Samochodu; Światowy Dzień bez Samochodumiędzynarodowa kampania ekologiczna obchodzona corocznie, wieńcząca Tydzień Zrównoważonego Transportu (Tydzień Mobilności).

 • Trzeci weekend września – Sprzątanie Świata – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

 

PAŹDZIERNIK

 • Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi zainicjowany w 1985 przez AstraZeneca

 • 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszychświęto ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Rezolucja 45/106 została przyjęta w następstwie innych inicjatyw ONZ na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

 • 1 października – Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C dzień został ustanowiony w 2004 r.
  z inicjatywy stowarzyszeń pacjentów i cierpiących na schorzenia wątroby oraz zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Podstawowym celem tej inicjatywy była chęć zwrócenia uwagi na chorobę, która staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata (wg WHO na świecie zakażonych jest około 170 milionów ludzi).

 • 4 października Światowy Dzień Onkologii organizowany przez placówki onkologiczne.

 • 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – obchody organizowane są od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, której celem jest promocja zdrowia psychicznego, zajmowanie się profilaktyką leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także leczeniem i opieką nad osobami z tego typu schorzeniami. W pierwszych latach dni nie były poświęcone konkretnym problemom i miały na celu ogólne promowanie zdrowia psychicznego na świecie. W 1994 roku po raz pierwszy określono temat Dnia - Poprawa jakości opieki psychiatrycznej na świecie. Od tamtej pory każdego roku obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego skupiają wokół innego zagadnienia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. ludności. Najczęściej są to zaburzenia związane z depresją, która dotyka już 100 milionów osób na świecie. W Polsce na depresję cierpi co dziesiąta osoba.

 • 12 października – Światowy Dzień Reumatyzmu – celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat chorób reumatycznych. W naszym kraju co piąty Polak cierpi na schorzenia o podłożu reumatycznym, z kolei na całym świecie choroby reumatyczne dotykają ponad 100 mln ludzi!

 • 15 października – Międzynarodowy Dzień Niewidomych; Międzynarodowy Dzień Białej Laskiświęto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone corocznie od 1964 roku. Pierwsze oficjalne obchody w Polsce odbyły się w 1993 roku

 • 15 październikaEuropejski Dzień Walki z Rakiem Piersi – święto ustanowione w 2008 r. przez Europa Donna (Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi), które ma przypominać kobietom w Europie
  o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszłości i możliwościach zapobiegania zachorowaniom na
  raka piersi, oraz roli wstępnego wykrywania zachorowań w procesie jego zwalczania. Symbolem tej walki jest różowa wstążka.

 • 16 październikaŚwiatowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem – został ustanowiony w 1947 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO). W tym dniu zwracamy uwagę na problemy głodu, niedożywienia i ubóstwa w naszym kraju i przypominamy o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym. Chcemy także pokazać, jaką pomoc niesie Polski Czerwony Krzyż i pozyskać środki finansowe na programy dożywiania

 • 17 październikaMiędzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 47/196 z 22 grudnia). Pierwowzorem tej inicjatywy był obchodzony
  w tym dniu od roku 1987 przez organizacje pozarządowe w wielu krajach
  Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, zainicjowany przez powstały we Francji międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat. Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności
  i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka.

 • 18 października – Dzień Służby Zdrowia – święto św. Łukasza patrona lekarzy i chorych, w tym dniu również obchodzony jest. „Bez zdrowia życie nie jest życiem; życie nie jest do wyżycia!” – ile prawdy jest
  w tych słowach wiedzą szczególnie Ci, którzy z chorobami mają do czynienia na co dzień. 

 • 18 października – Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy – ustanowiony przez WHO w 2000 r. Celem jest zwrócenie uwagę na fakt, iż przedłużający się okres życia wiąże się z dramatycznym wzrostem zachorowań i stanów wynikłych z obniżenia poziomu hormonów u kobiet i mężczyzn w średnim wieku.
  W Polsce jest blisko 6 milionów kobiet i 5 milionów mężczyzn po 50. roku życia. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 r. na świecie będzie 1,2 mld kobiet i 1 mld mężczyzn po 50. roku życia.

 • 20 października Światowy Dzień Osteoporozyrozpoczynający całoroczną kampanię poświęconą zwiększaniu globalnej świadomości, profilaktyki, diagnostyki i leczenia osteoporozy oraz chorób metabolicznych kości. Światowy Dzień Osteoporozy zorganizowany został po raz pierwszy w 1996 r. przez Brytyjskie Narodowe Towarzystwo Osteoporozy wspierane przez Komisję Europejską. Od 1997 roku dzień ten organizowany jest przez IOF

 • 22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się – ustanowiony został w lipcu1998 roku podczas
  V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństw na skalę i skomplikowanie problemu, jakim jest jąkanie.

 • 24 – 28 października – Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – organizowany w 43 tygodniu kalendarzowym. Europejski Tydzień pełni funkcję centrum wydarzeń w całej Europie i obejmuje konferencje i wystawy, a także sesje szkoleniowe i działania. Największa na świcie kampania informacyjna poświęcona bezpieczeństwu pracy jest organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia
  w Pracy (EU-OSHA), we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Unii Europejskiej.

 

 • LISTOPAD
  14 listopada Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy; Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – został ustanowiony w 1991 roku przez Międzynarodową Federację ds. Cukrzycy oraz Światową Organizację Zdrowia. Termin obchodów nie został wybrany przypadkowo. 14 listopada jest dniem urodzin Fredericka Bantinga, który wraz z Charlesem Bestem jako pierwszy na świecie w roku 1922 zastosował insulinoterapię
  w leczeniu cukrzycy.

 • 16 listopadaMiędzynarodowy Dzień Tolerancjiświęto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej. Jest to święto szacunku, akceptacji
  i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

 • Druga lub trzecia środa listopada – Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) – międzynarodowe święto, poświęcone tematyce przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości na temat POChP i poprawy opieki nad pacjentami. WHO oszacowało w 2007 roku, że choroba ta dotyka 210 milionów ludzi, a do 2030 roku POChP będzie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Głównymi czynnikami ryzyka tej choroby płuc jest palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, w pomieszczeniach jak i na ulicy, jak również działanie pyłu i substancji chemicznych w miejscu pracy. W tym dniu światowe służby zdrowia
  i grupy pacjentów podejmują różne działania, w tym edukacyjne, jak i badania spirometryczne.

 • Trzeci czwartek listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha w 1974 roku, zatwierdzony przez Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem. Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce (od 1991). Pomysł zrodził się w 1974 roku w Stanach Zjednoczonych, gdy jeden z dziennikarzy zaapelował do czytelników gazety,
  w której pracował, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W kolejnych latach akcja miała coraz większy zasięg terytorialny i z czasem dotarła również do Polski. Cel Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie społecznego i politycznego poparcia tej idei.

 • 22-26 listopada – Dni Krwiodawstwa – Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi.

 

 • GRUDZIEŃ
  1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS święto obchodzone corocznie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku.

 • 1 – 10 grudniaDni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc – co roku w dniach 1-10 grudnia odbywają się Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Przy tej okazji przypomina się o konieczności systematycznej kontroli płuc. Wcześnie wykryta gruźlica i inne choroby płuc mogą być skutecznie leczone.

 • Pierwszy tydzień grudnia – Europejski Tydzień Autyzmupoświęcony jest w Europie zajmowaniu się problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzinami. W Polsce sytuacja rodzin z dziećmi autystycznymi (około 20 tysięcy) jest dramatycznie zła - tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla fundacji Synapsis.

 • 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – w 1992 roku, podczas zamknięcia Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992), Zgromadzenie Ogólne proklamowało Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dekada była okresem uświadamiania społeczeństwom problemów ludzi niepełnosprawnych oraz uruchamiania mechanizmów służących poprawie sytuacji tych osób i zapewnieniu im równych szans. Po zakończeniu Dekady, Zgromadzenie zaapelowało do państw członkowskich o organizowanie dorocznych obchodów Dnia w duchu pogłębienia integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

 • 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Dzień Pomocy Cierpiącym Jest to święto ludzi dobrej woli, którzy swoją bezinteresowną działalnością pomagają potrzebującym. Ustanowienie tego święta było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej oraz stało się zaczątkiem nowej tradycji, dniem dużej promocji idei wolontariatu.

 • 7 grudnia Ogólnopolski Dzień Szczepień – organizowany był po raz pierwszy w 2009 r. jako społeczna akcja non-profit. Inicjatywa jego obchodów to wynik współpracy trzech towarzystw lekarskich: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcji Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

 • 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 60 lat temu, 10 grudnia 1948 roku w paryskim Palais de Chaillot, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka - dokument stanowiący jedno z największych osiągnięć tej organizacji. Natomiast Konwencja Praw Dziecka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
  w 1989 roku. Dokument ten do września 1997 roku ratyfikowało 183 krajów.

 • 11 grudniaŚwiatowy Dzień Pomocy Humanitarnej – coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 roku. Dzień ten upamiętnia zamach bombowy w 2003 roku na placówkę ONZ w Bagdadzie, podczas której zginął Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello. W obchodach biorą udział m.in. Biuro ONZ do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) i Polska Akcja Humanitarna (PAH). Obchody Dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie i przybliżenie znaczenia międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Dzień ten jest również okazją, aby wyrazić szacunek w stosunku do wszystkich pracowników humanitarnych ONZ i innych organizacji oraz uczcić pamięć tych, którzy pełniąc obowiązki stracili życie.

 

Światowe Dni obchodzone przez WHO

Światowe Zgromadzenie Zdrowia, organ plenarny WHO, wyznaczyło specjalne dni w roku, podczas których organizacja stara się zwrócić szczególną uwagę społeczeństw na wybrane problemy zdrowotne:

 • 24 marca – Światowy Dzień Gruźlicy

 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

 • Ostatni tydzień kwietnia – Światowy Tydzień Szczepień

 • 25 kwietnia – Światowy Dzień Walki z Malarią

 • 31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

 • 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

 • 28 lipca – Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby

 • 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

 

Inne dni związane ze zdrowiem:

 • 4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

 • 21 marzec – Światowy Dzień Zespołu Downa

 • 22 marzec – Światowy Dzień Wody

 • 2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie

 • 28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 • 5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska

 • 26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlu

 • 10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

 • Ostatnia sobota września – Światowy Dzień Serca

 • 1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 • 2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

 • 10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 • Drugi czwartek października – Światowy Dzień Wzroku

 • 16 października – Światowy Dzień Żywności

 • 17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 • 12 listopada – Światowy Dzień Walki z Pneumonią

 • 14 listopada – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

 • 16 listopada – Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

 • 18 listopada – Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

 • 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 • 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych