Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Struktura organizacyjna

"SZPITAL W OSTRÓDZIE-SPÓŁKA AKCYJNA"

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000036113 (rejestr Przedsiębiorców)

 

NIP: 7411887468

REGON: 51139872500000

Adres: ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda

województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, gmina Ostróda

Adres www: szpital-ostroda.pl

E-mail:

Forma prawna: spółka akcyjna

Wysokość kapitału zakładowego: 9.904.120,00 ZŁ, kapitał zakładowy wpłacony w całości

Akcjonariusz spółki: powiat ostródzki (100%)


 

Zarząd:

Prezes Zarządu: Jacek Dudzin

 

Rada nadzorcza:

Józef Dziki 

Bogumił Osiński

Leszek Waldemar Rochowicz

 

Prokurenci:

Małgorzata Zalewska

 

Regulamin PZOZ S.A.

 

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin organizacyjny PZOZ w Ostródzie SA tekst jednolity czerwiec 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Apteki zakładowej 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Bloku . 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin działu rehabilitacji 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Izby przyjęć. 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin laboratorium 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin medycyny pracy 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin NŚPOZ 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Oddzialu chirurgii ogólnej 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Oddzialu chirurgii urazowo-orto. 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Oddzialu ginekologiczno-położniczego. 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Oddzialu OIT 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Oddzialu otolaryngologii 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Oddzialu pediatrii. 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin Oddzialu wewnetrznego o profilu kardio. 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin poradni K 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin poradni nefrologiczna 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin poradni zakaźnej I RETROWIRUSOWEJ-3 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin pracowni endoskopowej 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin RTM 2017.doc

userfiles/news_files/Regulamin jednolity/Regulamin zespołu diagnostyki obrazowej 2017.doc