Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Szpital przyjazny kombatantom

Realizacja świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Dnia 16.11.2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zawarto porozumienie z dnia 14 października 2010 r. o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych. Patronem honorowym porozumienia pod nazwą „Szpitale Przyjazne Kombatantom” jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem programu jest poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej oraz wzrost świadomości personelu medycznego, Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat przysługujących im praw związanych z dostępnością świadczeń zdrowotnych.

Do programu przystąpiło 16 szpitali z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stronami porozumienia są Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Olsztynie.