Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

NOCNA i ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA (dni robocze godz 18:00 - 8:00, pozostałe dni całodobowo)
+89 646 06 03

Kierownik:
+89 646 06 09

Pielęgniarki Instrumentariuszki:
+89 646 06 30

Telefon:
+89 646 06 19

Telefon:
+89 646 06 91

Telefon:
+89 646 06 48

Adres mailowy:

Telefon:
+89 646 06 64

Kasa:
+89 646 06 13

Telefon:
+89 646 06 29

Kierownik:
+89 646 06 43

Telefon:
89 646 06 71
Fax:
89 642 73 57

Telefon:
+89 646 06 81

Telefon:
+89 646 39 12

Lekarz Dyżurny:
+89 646 06 17

Pielęgniarka Oddz.:
+89 646 0614

Dyżurka - Rejestracja:
+89 646 06 18

Izba Przyjęć:
+89 646 06 70 

fax:
+89 642 95 78

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 89

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 47

Dyżurka Pielęgniarska:
+89 646 06 22

Rejestracja - Pracownie:
+89 646 06 12

Telefon:
+89 646 92 50

Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Oddział Pediatryczny:
+89 646 06 52

Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Otolaryngologiczny:
+89 646 06 73

Oddział Ginekologiczno - Połozniczy, Oddział Neonatologiczny:
+89 646 06 85

Telefon:
+89 646 06 00

Telefon:
+89 646 30 70

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 21

Dyżurka Piel. OIOM:
+89 646 06 57

Dyżurka Pielęgniarki Anestezjologiczne:
+89 646 06 31

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 66

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 62

Dyżurka Pielęgniarska:
+89 646 06 32

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 45

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 33

Dyżurka Pielęgniarska:
+89 646 06 25

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 59

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 55

Pielęgniarka Oddziałowa:
+89 646 06 58

Dyżurka Pielęgniarska (Kardiologia):
+89 646 06 26

Dyżurka Pielęgniarska (Wewnętrzny):
+89 646 06 56

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 37

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 36

Położne (Ginekologia):
+89 646 06 35 

Położne Sala Porodowa (Położniczy):
+89 646 06 42

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 39

Położne:
+89 646 06 38

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 34

Dyżurka Pielęgniarska:
+89 646 06 28

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 05

Dyżurka Pielęgniarska:
+89 646 06 06

Telefon:
+89 646 06 67

Rejestracja:
89 544 45 45

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Rehabilitacyjna:
89 544 45 45

Poradnia Chirurgii Ogólnej:
89 544 45 45

Poradnia Kardiologiczna / Nefrologiczna:
89 544 45 45

Poradnia Chorób Zakaźnych / Retrowirusowa:
89 544 45 45

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:
89 544 45 45

Endoskopii:
89 544 45 45

Prób Wysiłkowych:
89 646 06 74

Tomografii Komputerowej:
89 544 45 45

USG:
89 544 45 45

RTG:
89 646 06 50

Kierownik:
+89 646 06 63

Pielęgniarka Oddziałowa:
+89 646 06 14

Telefon:
+89 646 06 76 

 

Archiwum:
Telefon:

668 218 602

Adres mailowy: